Advanced Search

Advanced search

torrents by category

verified torrents

torrent hash

Microsoft Office Enterprise 2007 [PL] torrent

Added on 2009-07-11 , in Software , Size: 485.82 MB , Seeds: 315 , Peers: 14
Hash: b79c2693d8743d03fbc64c8e60bcb1c2412d8f81

Torrent description


Edycja nowego pakietu biurowego firmy Microsoft przeznaczona do zastosowa? domowych. W przeciwie?stwie do poprzednika - Office 2003 dla Nauczycieli, Studentów i Uczniów, z domowej wersji 2007 mo?e korzysta? w domu, w celach niekomercyjnych ka?dy. Pakiet mo?na zainstalowa? na trzech stanowiskach. W jego sk?ad wchodz?: edytor tekstów Word, arkusz kalkulacyjny Excel, program do tworzenia prezentacji PowerPoint oraz aplikacja do sporz?dzania notatek OneNote. Najwa?niejsze nowo?ci edycji 2007 to ca?kiem nowy interfejs, nowy format zapisu dokumentów Open XML, wsparcie zapisu do PDF/XPS, rozbudowane tagi inteligentne, ulepszona praca grupowa, a tak?e szereg ulepsze? w poszczególnych aplikacjach (np. blisko 1000-krotnie zwi?kszone mo?liwo?ci obliczeniowe Excela).W sk?ad pakietu wchodz? nast?puj?ce programy:- MS Word 2007;

- MS Excel 2007;

- MS Access 2007;

- MS Outlook 2007;

- MS Groove 2007;

- MS InfoPath 2007;

- MS OneNote 2007;

- MS PowerPoint 2007;

- MS Publisher 2007.W paczce serial.

Trackers

No details available...

Internal Files

No details availiable...
LATEST QUERIES